"Międzynarodowa współpraca się opłaca"

Szanowni Państwo,
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi, dotyczącymi  pierwszego tego rodzaju projektu grantowego w Polsce, który jest  i wyjątkową szansą dla wielu podmiotów na transfer dobrych praktyk, wymianę know-how oraz wyrównywanie szans.Projekt przyczynia się do realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Read more