03.04.2017 Szkolenie dla Organizacji Pozarządowych

03.04.2017 odbyły się Spotkania konsultacyjno-szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych dotyczące: Inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu:

Read more

Raport "Festyny, dni miasta, jarmarki.."

Z przyjemnością prezentujemy najnowszy raport Stowarzyszenia Klon/Jawor "Festyny, dni miasta, jarmarki czyli współczesne święta polskie. Perspektywa organizatorów i uczestników". Został on opracowany na podstawie wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2016 i 2017

Read more

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Festiwalu

W dniu 20. marca 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. projektu grantowego: Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele gminnych osrodków kultury oraz lokalnych samorządów.

Read more

31.03.2017 r. - Zmiana terminu Walnego Zebrania LGD Partnerstwo Ducha Gór

Informujemy, że uległ zmianie termin Walnego Zebrania Członków LGDG Partnerstwo Ducha Gór. Nowy termin Walnego Zebrania - 31.03.2017, w godz. 14.00-17.00, w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie.

Porządek obrad:

 1. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków – podjęcie uchwały
 2. Konsultacje zmiany kryteriów – omówienie zmian.
 3. Zmiany w procedurze dotyczącej konkursów grantowych wynikające ze zmian w przepisach – omówienie zmian.
 4. Zmiany dotyczące Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór – podjęcie uchwały
 5. Wybory uzupełniające do Rady LGD – podjęcie uchwały
 6. Wręczenie certyfikatów Karkonoskiej Marki Lokalnej na rok 2017, przyjęcie nowych członków.
 7. Sprawy bieżące:
 • omówienie i podsumowanie zakończonych naborów wniosków 1/2016 i 2/2016
 • najbliższe nabory – inwestycje w infrastrukturę oraz projekty grantowe
 • zaplanowane grupy robocze dotyczące grantów
 • planowane szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców

_______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Anna Gomułka
Udostępnił: Anna Gomułka
Opublikowano: 2017-03-16 14:39:00
Zmodyfikowano:

08.03.2017 Warsztat: Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa i skutecznej komunikacji

W dniu 08.03.2017 pracownicy LGD Partnerstwo Ducha Gór brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Warsztat: Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa i skutecznej komunikacji. Szolenie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

_______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Anna Gomułka
Udostępnił: Anna Gomułka
Opublikowano: 2017-03-16 14:38:00
Zmodyfikowano: