Warsztat ewaluacyjny LGD Partnerstwo Ducha Gór

Dnia 25.02.2021 w godzinach 9.00 - 14.00 odbędzie się Warsztat refleksyjno - ewaluacyjny LGD Partnerstwo Ducha Gór dotyczący roku 2020, zdalnie, za pomocą aplikacji Zoom.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. W warsztacie biorą udział członkowie Rady, Zarządu, wnioskodawcy, członkowie LGD, przedstawiciele innych LGD oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślaskiego. 

Warsztat ewaluacyjny pokazuje podsumowanie działań i zadań LGD w całym poprzednim roku oraz ze względu na zobowiązania - narastająco w odniesieniu do poddziałania 19.2 (wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 tj. udzielonych dotacji), 19.3(projekty współpracy) i 19.4 (koszty bieżace i aktywizacja).

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  15.02.2021
Zmodyfikowano: