XVII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

Dorota Goetz jako przedstawicielka Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD w dniu 11 marca 2021 r. w trybie zdalnym uczestniczyła w XVII Posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER, w trakcie którego poruszono zagadnienia związane ze zmianami w PROW 2014-2020, zasadami podziału dodatkowych środków w ramach wydłużenia okresu programowania do 2022 r. oraz propozycją zakresu zmian w ustawie o RLKS. Prezentacje ze spotkania do pobrania:

Zasady podziału dodatkowych środków

Zakres zmian w PROW2014-2020

Propozycja zmian ustawy o RLKS

Źródło: Polska Sieć LGD

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano: 12.03.2021r.
Zmodyfikowano: