Konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele

"Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wystartował 17 marca o godzinie 12:00. Termin składania wniosków minie w południe 17 maja 2021 r.

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie na rozwój swojej organizacji.

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

  • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń; 
  • spółdzielnie socjalne; 
  • spółki non-profit; 
  • koła gospodyń wiejskich; 
  • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. "

 

Pełen artykuł. 

Źródło: ngo.pl 

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano:  18.03.2021