Zakończenie grantu "Zawsze ze mną Kraina Ducha Gór"

Stowarzyszenie LOKALNI - NIEBANALNI ze Szklarskiej Poręby zrealizowało projekt pod nazwą "Zawsze ze mną Kraina Ducha Gór". Działanie Stowarzyszenia polegało na zakupie gadżetów, które powstały z myślą o promocji naszego regionu pod wspólnie ustalonym szyldem "Kraina Ducha Gór"-ponieważ Karkonosze i Duch Gór to dwa mocno identyfikowalne hasła naszego obszaru dla osób z zewnątrz. Materiały promocyjne pełnią zarówno funkcję użytkową jak i promocyjną. Mieszkaniec czy też turysta, używając kubka, smyczy, komina turystycznego, czy też magnesu na auto, od razu identyfikuje się lub zdobywa wiedze o obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór. 

Projekt opiewał na kwotę 50 000,00 zł, z czego niemal 50% przeznaczono na wykonanie gadżetów z surowców z recyklingu lub materiałów przyjaznych środowisku, jak torby z bawełny, torby z juty, mniejsze torby papierowe czy długopisy ze zrolowanego papieru. 

Zadanie zrealizowano ze środków przyznawanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego "Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem - "Kraina Ducha Gór", w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji realizowanej pod nazwą "Zawsze ze mną Kraina Ducha Gór".

 

Film.