Szachownica Plenerowa Klubu Logicznego

Jednym z działań, których podjął się Klub Logiczny z Piechowic, było utworzenie Plenerowej Szachownicy. Na "Skwerze Pokoleń" Fundacja postawiła bezpieczny boks siatkowo - metalowy do przechowywania figur szachowych (bierek).

Ożywienie szachownic i stolików plenerowych na "Skwerze Pokoleń" oraz w "Szklanym Ogrodzie" w Piechowicach, to działanie skierowane głównie na młodego odbiorcę. Na odnowionych stolikach szachowych staną figury szachowe         (bierki)  zrobione przez uczniów Szkoły Podstawowej w Szklarskiej Porębie z plastikowych butelek oraz bierki szachowe wykonane z niewielkiej wartości krążków szklanych wykonanych u miejscowych hutników szkła. Dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoją pasję grania w szachy to będzie prawdziwa atrakcja..

Operacja jest finansowana ze środków projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór: Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji pod nazwą: „Wzmocnienie Kapitału Klubu Logicznego i Ożywienie Szachownic Plenerowych”.

.