16.04.21 spotkanie z samorządami ws. KML

Dnia 16.04.2021 r. odbył się warsztat dla samorządów partnerskich obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór ws Karkonoskiej Marki Lokalnej (KML). Spotkanie poprowadziła pani Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. 

Na spotkaniu poruszono tematykę pozytków, korzyści dla samorządów z Karkonoskiej Marki lokalnej, ustlenia obszarów współpracy w celu wspierania KML. Przedstawiono przykłady marek lokalnych w Polsce (dobre praktyki), poruszono również kwestię spodziewanych zmian.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu współpracy „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

_____________________________________________

Wytworzył: Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Opublikowano:  18.04.2021