Podejmowanie działalności gospodarczej - materiały szkoleniowe

 W dniach 28.04.2021r. oraz 04.05.2021r. odbyły się szkolenia dla osób zainteresowanych otwarciem nowej działalności gospodarczej.

Materiały szkoleniowe do pobrania:

28 kwietnia 2021r.  Warunki dostępu i kryteria oceny

04 maja 2021r. Biznesplan