Warsztaty zielarskie - zaproszenie

Warsztaty z zakresu rozpoznawania suszenia i użytkowania ziół we wspomaganiu leczenia podstawowych chorób. Warsztaty odbędą się w dniach 26-27 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00-16:00 w Trzcińsku. Warsztaty poprowadzą Zielony Wulkan Marta i Maciej Zawierucha- towaroznawcy zielarscy, zielarze- fitoterapeuci, edukatorzy, przyrodnicy.

W programie warsztatów między innymi: rozpoznawanie roślin, zasad i okresów, zbioru; preparacja i przechowywanie roślin leczniczych; przygotowanie oleju dziurawcowego; przygotowanie Larendogry na bazie octu.

Zgłoszenia na warsztaty należy składać poprzez formularz zgłoszeniowy.

UWAGA: Warsztaty trwają dwa dni, co oznacza obecność uczestników przez dwa dni. Zgłoszenia przyjmujemy do 20.06.2021 r. (niedziela) . Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z udziałem w warsztatach, pierwszeństwo mają mieszkańcy obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór z gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba i Jelenia Góra. Brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach zostanie potwierdzony do 21.06.2021 r. W przypadku zakwalifikowania na warsztaty niniejsze zgłoszenie jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w warsztatach i w przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach, uczestnik zostanie obciążony kwotą 250 zł.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Klauzula RODO

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  10.05.2021r.