Karkonosze mój kraj

 Dnia 5 czerwca 2021r. przed restauracją FOLKO w Podgórzynie, odbyło się wydarzenie edukacyjne  pod nazwą „W Karkonoszach jest mój Kraj”. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób, w tym mieszkańcy Miłkowa, Ścięgien, Staniszowa, Marczyc, Podgórzyna, Przesieki, Sosnówki, Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, a także wielu innych gości z całej Polski.  

Czas umiliły wszystkim piosenki wykonywane przed Zespół Szafiry. Wspólna zabawa była połączona z degustacją tradycyjnych potraw.

Po ciężkim czasie pandemii zarówno seniorzy, dorośli, dzieci i młodzież, potrzebują spotkań, wspólnej zabawy, śpiewu i tańca.
Partnerami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna –POGÓRZE oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Podgórzynie.  

 Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; dla operacji realizowanej pod nazwą: Zespół Szafiry i seniorzy gminy Podgórzyn na rzecz kapitału społecznego i organizacji pozarządowej, wzmacniania niezależności osób starszych oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  07.06.2021r.