Grać śpiewać seniorze

 Dnia 7 czerwca 2021 roku odbyły się warsztaty, próba Zespołu „Szafiry” pn „Grać, tańczyć i śpiewać każdy może - Seniorze - połączone z cateringiem.

W pierwszym etapie odbyło się spotkanie Seniorów Powiatu Karkonoskiego w ramach działalności Rady Seniorów Powiatu z udziałem przedstawicieli z poszczególnych gmin i organizacji senioralnych. W spotkaniu tym uczestniczyli urzędnicy starostwa Powiatu Karkonoskiego , którzy odpowiadali na pytania uczestników spotkania.

W drugiej części spotkania, Zespół Szafiry w ramach warsztatów umilał wszystkim czas poprzez muzykę i taniec.

Dla uczestników spotkania przygotowane były napoje i przekąski w ramach cateringu.

Informujemy osoby, które chcą poszerzyć swoje umiejętności muzyczne że Zespół Szafiry dysponuje perkusją, gitarą elektryczna i akordeonem oraz innymi instrumentami muzycznymi, które umożliwią dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwijać swoje uzdolnienia. 

Uwaga: Proszę zabezpieczyć się w maseczki i przestrzegać wszystkich ustaleń związanych z ograniczeniami epidemicznymi Covid-19

Informacje o warsztatach:

Zdzisław Ratajski, Tel: 604282370,

Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; dla operacji realizowanej pod nazwą : Zespół Szafiry i Seniorzy Gminy Podgórzyn na rzecz kapitału społecznego i organizacji pozarządowej, wzmacniania niezależności osób starszych oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 08.06.2021r.