Aktywni+

 

Stowarzyszanie LGD Partnerstwo Ducha Gór otrzymało środki na realizację projektu w ramach programu „Aktywni+”.

W ramach projektu zostaną wykonane działania takie jak:

  • Szkoła Seniora - warsztaty wspierające seniorów-liderów
  • Kawiarenki cyfrowe dla seniorów
  • Cyfrowe Rady Seniorów - szkolenia dla seniorów
  • Promocja cyfrowego włączenia seniorów oraz "Kawiarenek cyfrowych dla seniorów"
  • Cyfrownik seniora - opracowanie wersji elektronicznej i drukowanej najważniejszych informacji dla cyfrowego seniora

Dzięki temu kolejne grupy seniorów zostaną włączone cyfrowo.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 15.06.2021