Pierwsze Kowarskie Stragany

"4.07.2021 r., odbyły się pierwsze "Kowarskie Stragany - jarmark produktu regionalnego w Krainie Ducha Gór". W ostatnią niedzielę Kowarska Starówka zapełniła się wystawcami lokalnych produktów. W tym dniu odbywały się również warsztaty, gdy i zabawy oraz występy zespołów i młodzieżowych. Na szczęście pogoda dopisała, a impreza była udana. Wydarzenie zorganizowane było przez Stowarzyszenie Miłośników Kowar we współpracy z Urzędem Miasta Kowary.

Kolejne Jarmarki w Kowarach odbywać się będą na Starówce w dniach 01.08.2021 r. oraz 05.09.2021 r.  w godzinach od 11:00 do 17:00. Zapraszamy mieszkańców i turystów oraz wystawców, którzy chcieliby pochwalić się swoją twórczością. Wystawców prosimy o kontakt na adres e-mail agnieszka.kolaszt@kowary.pl lub kontakt telefoniczny Agnieszka Kolaszt 75 64 39 229.

Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór „Kowarskie Stragany – jarmark produktu lokalnego w Krainie Ducha Gór”.

Relacja zdjęciowa.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 09.07.2021