Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 W dniu 19.06.2017 r. w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25, odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD Partnerstwo Ducha Gór w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego LGD Partnerstwo Ducha za rok 2016 r.

Komisja obradowała w składzie: Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - przewodnicząca, Małgorzata Bińczak - sekretarz, Zygfryd Szygula- członek komisji.