Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. tożsamości i dziedzictwa kulturowego

 

W dniu 27. marca 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, przedstawiciele gminnych osrodków kultury oraz biznesu.

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. inicjatyw na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego odbędzie się 20. kwietnia 2017 r. w godz. 14.00-16.00, w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu.