Spotkanie grupy roboczej ds. dziedzictwa i tożsamości

 

W dniu 20. kwietnia 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Grupy Roboczej ds. projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów oraz biznesu.

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego odbędzie się 15. maja 2017 r. w godz. 14.00-16.00, w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu.