Grupa robocza ds. Festiwalu Ducha Gór

 

 

W dniu 06. kwietnia 2017 r. odbyło się  posiedzenie Grupy Roboczej ds. projektu grantowego: Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych,  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele lokalnego biznesu.

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Festiwalu Ducha Gór odbędzie się 08. maja 2017 r. w godz. 14.00-16.00, w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu.