„Chatka Bukowianka” rozpoczęto realizację projektu

Ruszyła realizacja projektu pn. „Chatka Bukowianka”.
W dniu 26.10.2021r. z Urzędem Marszałkowskim została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. 06.12.2021r. założono działalność gospodarczą oraz rozpoczęto prace ziemne pod "Chatkę".
Operacja pod nazwą „Chatka Bukowianka” mająca na celu utworzenie nowego miejsca pracy poprzez samozatrudnienie wnioskodawcy, poprzez uruchomienie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu usług noclegowych, połączonych z ofertą wycieczkową i edukacyjną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 15.12.2021r.