Noworoczne Walne Zebranie Członków - podsumowanie

 05.01.2022r. odbyło się Noworoczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór. Omówiono najważniejsze sprawy na najbliższy czas związane z LGD, ale przede wszystkim  powitaliśmy dwóch nowych członków naszego Stowarzyszenia, są to organizacje pozarządowe:

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Bobrowie i Wojanowie

2. Stowarzyszenie Towarzystwa Miłośników Karpacza i Turystyki Karkonoskiej

Była to także świetna okazja by nowi oraz wieloletni członkowie zapoznali się ze sobą przy poczęstunku przygotowanym przez każdego z członków.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  07.01.2022r.