„Zagroda ZwierZaczkowo”

 Zagroda ZwierZaczkowo będzie pełnić funkcję edukacji przyrodniczej, ekologicznej oraz historycznej nawiązując Karkonoskich Laborantów. Oprócz spędzania czasu i chwili relaksu w towarzystwie przyjacielsko nastawionych zwierząt prowadzone będą warsztaty.

Otrzymana dotacja będzie wykorzystana na postawienie chaty grillowej, gdzie będą mogły odbywać się warsztaty oraz imprezy okolicznościowe jak  urodziny czy ogniska integracyjne. Ponadto stworzone będą dodatkowe zagrody, wygodne i bezpieczne dla naszych zwierząt.

Działalność gospodarcza została założona 10.03.2022 r. 

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  10.03.2022 r.