Sudecki Zakątek

 Sudecki Zakątek domek z dwoma niezależnymi apartamentami, znajduje się w centrum Szklarskiej Poręby. Podmiot otrzymał pomoc na realizację operacji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. Utworzenie jednego miejsca pracy w formie samozatrudnienia poprzez uruchomienie działalności pn.: Pokoje Gościnne „Sudecki Zakątek” w Szklarskiej Porębie przez Agnieszkę Pleszczyńską , współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.