KONSULTACJE społeczne nowej strategii LGD W GMINIE Mysłakowice

W dniu 19.05.2022 r. odbyły się drugie warsztaty I SERII ws KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór, tym razem w Gminie Mysłakowice, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach. Frekwencja na spotkaniu zaskoczyła nas wszystkich, było obecnych na pewno ponad 30 osób. Jeżeli brakuje kogoś a było obecny może to oznaczać, że nie wpisał się na listę.

Warsztaty prowadził Bogdan Kamiński. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wkład w strategię, to wspólna sprawa!

Obecne były ważne dla lokalnych spraw osoby: młodzież, lokalni liderzy, przedstawiciele gminy, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Te osoby pracowały nad zapisami nowej LSR: Michał Orman - Wójt Gminy Mysłakjowice, Grzegorz Truchanowicz - Zastępca Wójta gminy Mysłakowice, Krystyna śliwka - sołectwo Mysłakowic, Karoina Marczewska - inwestycje Gmina Janowice Wielkie, Joanna Grzywacz - Sołtyska Gruszkowa, Jan Gałek - Fundacja z Mysłakowice, Vanessa Barżan - Przewodnicząca Samorządu Szkolnego w Kostrzycy, Piotr Orman - Przewodniczący Samorządu Szkolenego w Łomnicy, Natalia Górecka - W-ce Przewodnicząca Samorządu Szkolenego w Mysłakowicach, Kamila Kucharczyk - Sekretarz Samorządu Szkolenego w Mysłakowicach, Angelika Pastuch - Członek Samorządu Szkolenego w Mysłakowicach, Topoła Bartłomiej - przedsiębiorca,m Jasika Dębska, Sara Liwska - Samorząd Szkolny w Kostrzycy, Maria Patejuk-Stewnzel - KGW Mysłakowice, Barbara Różycka-Jaskólska - KGW Wojanów-Bobrów, Anna Wolek - Opiekun Samorządu Szkolenego w Łomnicy, Mirosław Jaskólski, Marlena Ożga, Joanna Ponorad - Sołectwo Wojanów, Celina Białowąs - GOK Mysłakowice, p. Niziołek, Barbara Batkowska,  - Koło nr 10 KRiE - Mysłakwoice, Iwona Wróblewska, Oliwia Kołodziej, Natasza Lisiecka - uczennice Szkoły w Łomnicy, Magdalena Drobna - Samorząd Uczniowski, Violetta Walwska, Zbigniew Kuczaj - Sołectwo Łomnica. 

Bardzo to wszystko było inspirujące! A atmosfera wspaniała! Obecnosć młodzieży - bezcenna!

Dziękujemy za gościnę w GOK, frekwencję i uczestnictwo!

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  20.05.2022
Zmodyfikowano: