28.08.2017 Wycieczki po Magicznym Szlaku Ducha Gór

Każda trasa prowadzi po innych atrakcjach i szlakach Szklarskiej Poręby i okolic. 

Zapraszamy na wspólne wędrówki Magicznym Szlakiem Ducha Gór. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia odbywają się bezpłatne wycieczki po królestwie Karkonoszy. Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 7 godzin. Uczestnicy we własnym zakresie muszą pokryć koszt ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie będą obję- te rabatem dla grupy.

Oferta jest bezpłatna.

Organizator: MOKSiAL Szklarska Poręba, tel. 75 717 36 14 www.moksial.pl • www.szklarskaporeba.pl Szklarska Poręba, Skwer Radiowej „Trójki".

godz. 9.45-14.00/16.00