KONSULTACJE społeczne nowej strtaegii LGD W GMINIE PODGÓRZYN

W dniu 20.05.2022 r. odbyły się trzecie warsztaty I SERII ws KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór, tym razem w Gminie Podgórzyn, w Centrum Aktywności Społecznej. 

Warsztaty prowadził Bogdan Kamiński. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wkład w strategię, to wspólna sprawa!

Obecne były ważne dla lokalnych spraw osoby: sołtysi, lokalni liderzy, przedstawiciele gminy, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Te osoby pracowały nad zapisami nowej LSR: Krzysztof Szwałek - Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie, Ewa Szturo - Gmina Podgórzyn, sekretarz, Danuta Szymajda, Jolanta Piątkowska, Teresa Kodź, Bożena Dubanowska, Ludwika Ślęzak - Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna "Pogórze", Robert Balcerek - Sołtys Zachełmia i Stow. Karkonoskie Zachełmie, Bogumiła Ratajska, Zdzisław Ratajski, Bogusław Benesz  - Stowarzyszenie Nasze Marczyce, Jolanta Ratyńska - przedsiebiorca PCKK, Anna Respondek - Sołtyska Ścięgny, Sylwia Kośmider-Kurowska - pzredsiębiorczyni, REHMED Siruwia, Fundacja Ogrody Karkonoszy, Anna Glińska - KGW "Przesieczanki", Teresa Wierzbicka, Danuta Ślęzak - Stowarzyszenie Koła Gopodyń "Miłkowianie", Anna Szwałek - Karkonoski Park Narodowy. 

Bardzo to wszystko było inspirujące!  

Dziękujemy za gościnę w Centrum Aktywności Społecznej Gminy Podgórzyn!

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  21.05.2022 
Zmodyfikowano: