Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich działające na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line w ramach realizacji operacji  "Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)"

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego pod linkiem. Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie https://urk.edu.pl/index/site/8315

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 12.08.2022r.
Zmodyfikowano: