Program Stypendialny. Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do składania wniosków o przyzynanie Stypendium na rok akademicki 2017/2018 dla Studentów pochodzących z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Stypendium jest przyznawanye w ramach Lokalnego Programu Stypendialnego "Agrafka Agory" współfinansowanego ze środków Akademii Rozwoju Filantropii.

Wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie, przez okres 9-ciu miesięcy, od października 2017 do czerwca 2018 r. Łączna wysokość 1 stypendium to 3.420 zł.

Wnioski można składać w biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65 do dnia 15.10.2017 r.

Organizatorem konkursu jest LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gmina: Mysłakowice.

FORMULARZ WNIOSKU ORAZ REGULAMIN

O PROJEKCIE