04.10.2017 Szkolenie we Wrocławiu

Przedstawiciele LGD Partnerstwo Ducha Gór uczestniczyli w dniu 04. października 2017 r., w szkoleniu pn. Wykorzystanie zasobów naturalnych i ich ochrona oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu – kryterium horyzontalne PROW 2014-2020, zorganizowanym przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD, zrealizowanym w ramach projektu szkoleniowego, finansowanego o ze środków PROW 2014- 2020 w ramach KSOW. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Dolnego Śląska, w tym pracownicy biur, potencjalni beneficjenci środków wydatkowanych za pośrednictwem LGD oraz mieszkańcy obszaru objętego realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju.