2.11.22 Spotkanie partnerskich 3 LGD

W dniu 2.11.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze i wymiany doświadczeń 3 sąsiadujących ze sobą: LGD Partnerstwo Izerskie, LGD Kwiat Lnu, LGD Partnerstwo Ducha Gór, ws nowego okresu programowania 2021-2027 środków dla obszarów wiejskich oraz nowych Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). 

Podczas spotkania omówiono najnowsze informacje dot. wyboru LSR i planowanego konkursu na wybór nowych startegii (LSR). 

Nowe kryteria wyboru oraz nowe zapisy w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) określają nowe zakresy wsparcia oraz nowe zasady wyboru LSR.

Lokalne Grupy Działania prowadzą obecnie konsultacje społeczne w tej sprawie tj. nowych Lokalnych Strategii Rozwoju LSR, konieczne będą decyzje o przeznaczeniu środków i  dostosowaniu potrzeb mieszkańców do wymagań WPR.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  2.11.2022 
Zmodyfikowano: