Spotkanie animatorów programu Aktywni+

W dniu 28.10.2022r. w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Kowarach odbyło się spotkanie z animatorami projektu "Cyfrowa społeczność seniorów w powiecie Karkonoskim". Na spotkaniu omówiony został zakres prac każdego z animatorów, wybrano również miejsca, w których odbywać się będą zajęcia w ramach w/w projektu.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2022

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 28.10.2022 
Zmodyfikowano: