Fake news - wydarzenie cyfrowe on-line

W dniu 04.11.2022 za pośrednictwem platformy ZOOM odbyło się pierwsze spotkanie cyfrowe z udziałem seniorów w ramach projeku "Cyfrowa społeczność seniorów w Powiecie Karkonoskim".

Tematem spotkania były tak zwane fake newsy, czyli nieprawdziwe lub częściowo nieprawdziwe wiadomości, często o charakterze sensacyjnym, publikowane w mediach z intencją wprowadzenia odbiorców w błąd w celu osiągnięcia korzyści finansowych, politycznych lub prestiżowych.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2022

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 07.11.2022 
Zmodyfikowano: