TechSoup sprzęt dla NGO - wydarzenie cyfrowe on-line

W dniu 10.11.2022 za pośrednictwem platformy ZOOM odbyło się drugie spotkanie cyfrowe z udziałem seniorów w ramach projeku "Cyfrowa społeczność seniorów w Powiecie Karkonoskim".

Uczestnicy wydarzenia poznali platformę TechSoup, na której organizacje non-profit mogą otrzymać dotacje na oprogramowanie i sprzęt komputerowy od wiodących marek.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2022

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 07.11.2022 
Zmodyfikowano: