Posiedzenie Rady LGD ws. konkursu 4/2017

W dniu 17. października 2017 r., w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD ws. oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych do Biura LGD w ramach naboru 4/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej. Radzie LGD zostały zaprezntowane złożone wnioski. Członkowie Rady LGD przystąpili do oceny.

Drugie posiedzenie Rady LGD, podczas którego zaplanowano wybór operacji odbędzie się 06.11.2017 r.