Warsztat strategiczny LSR na lata 2023-2027

W dniu 29.11.2022r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach odbył się warsztat strategiczny związany z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2023-2027.

Na spotkaniu odbyła się dyskusja na temat celów, które mają znaleźć się w nowym dokumencie strategicznym oraz przedsięwzięć i służących im inicjatyw z uwzględnieniem kontekstu partnerstwa i animowania aktywności wśród lokalnej społeczności. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele gmin, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w wydarzeniu.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  30.11.2022
Zmodyfikowano: