06.11.2017 Posiedzenie Rady LGD

Drugie posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych do biura LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach konkursu 4/2017 odbędzie się 06.11.2017 r.

Podczas posiedzenia zostaną podjęte uchwały w sprawie wniosków wybranych do dofinansowania.