KAWIARENKA CYFROWA W MARCZYCACH 30.11.2022

W dniu 30.11.2022 r. w Marczycach odbyło się ostatnie spotkanie z seniorami w ramach Kawiarenki Cyfrowej. Tematem zajęć było bezpieczeństwo oraz praca z aplikacjami chmurowymi. Na zajęciach omówiono również zagadnienia związane z zagrożeniami militarnymi i nie militarnymi. Seniorzy zapoznali się z cyfrowym poradnikiem "Bądź gotowy - poradnik na czas kryzysu i wojny", który można znaleźć pod linkiem

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2022

Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 01.12.2022 
Zmodyfikowano: