Konferencja dot. wdrażania PROW na lata 2014-2020

W dniu 5 grudnia 2022r. pracownicy biura LGD wzięli udział w konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, podsumowującej wdrażanie działań delegowanych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2022 roku.

W trakcie wydarzenia przedstawione zostały założenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej, podsumowane zostały nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020, przedstawiono także efekty wdrażania PROW na lata 2014-2020 na podstawie rozliczonych wniosków o płatność. 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 06.12.2022
Zmodyfikowano: