19.10.2017 Szkolenie we Wrocławiu

Przedstawiciele LGD Partnerstwo Ducha Gór uczestniczyli w dniu 19. października 2017 r. w szkoleniu pt. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – RLKS, PROW 2014-2020, zrealizowanym w ramach projektu szkoleniowego, finansowanego ze środków PROW 2014- 2020 w ramach KSOW. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Dolnego Śląska, w tym pracownicy biur, potencjalni beneficjenci środków wydatkowanych za pośrednictwem LGD oraz mieszkańcy obszaru objętego reazlizacją Lokalnych Strategii Rozwoju.