15.10.2017 Konferencja w Baranowie podsumowująca projekt KSOW "Puls Wsi"

25. października 2017 r. przedstawiciele LGD Partnerstwo Ducha Gór wzięli udział w konferencji podsumowującej operację PULS Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi, która odbyła się w Baranowie koło Kępna, w siedzibie LGD Wrota Wielkopolski. Podczas konferencji Prezes LGD Dorota Goetz zaprezentowała inicjatywy LGD Partnerstwo Ducha Gór w znacznym stopniu oparte na partycypacji, m.in. Festiwal Ducha Gór, Karkonoską Markę Lokalną, Skarbiec Ducha Gór. Również z naszego obszaru została zaprezentowana przez Pana Zdzisława Ratajskiego Gminna Rada Seniorów w Podgórzynie, zainicjowana dzięki projektowi "Gminne Rady Seniorów. Seniorzy decydują", zrealizowanemu przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w 2016 r. (Program ASOS 2014-2020) oraz wspierana w ramach projektu z 2017 r. (Program ASOS 2014-2020) "Gminne Rady Seniorów w powiecie jeleniogórskim".

Powyższe inicjatywy z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór zostaną także opublikowane w poradniku „PULS Wsi” jako wybrane przykłady i rekomendacje wspierające partycypację i inkluzję społeczną. Poradnik powstanie jako podsumowanie projektu: PULS Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi.