Odwołane! Spotkanie z animatorem w Gminie Karpacz ASOS 2017

Zostało odwołane spotkanie z animatorem w gminie Karpacz. Nowe terminy: 

09.11.2017, 16.11.2017, Straż Miejska, ul. Obroców Pokoju 2c, Karpacz