12.06.2017 - Podsumowanie gr. roboczej (Festiwal)

LGD Partnerstwo Ducha Gór informuje, że na dzień 12. czerwca 2017 r. zaplanowano spotkanie podsumowujące dotychczasowa prace grupy roboczej ds. projektu grantowego: Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór. Spotkanie odbędzie się w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25, w godz. 14.00-16.00.