Konsultacje do nowej strategii LGD z JST

W dniu 25.01.2023 r. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór w ramach konsultacji do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zorganizowała spotkanie z przedstawicielami JST (samorządów) z obszaru LGD. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Kowarach.

W trakcie wydarzenia poznaliśmy najważniejsze potrzeby przedstawicieli lokalnych samorządów i ustaliliśmy możliwości finansowania tych potrzeb w nowym okresie programowania. Ponadto partnerskie gminy wyraziły potrzebę udziału w warsztatach dotyczących współpracy między samorządami, które zostaną zorganizowane w kolejnym etapie konsultacji do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w spotkaniu konsultacyjnym.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  26.01.2023 r.
Zmodyfikowano: