13.11.2017 Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny naboru 4/2017

Trzecie posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych do biura LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach konkursu 4/2017 odbędzie się 13.11.2017 r.

Podczas posiedzenia zostaną podjęte uchwały w sprawie wniosków wybranych do dofinansowania oraz zatwierdzenia oceny.