Warsztat refleksyjny LGD dot. 2022 roku

W dniu 16.02.2023 w godzinach 9.00 - 14.00 odbył się Warsztat refleksyjny LGD Partnerstwo Ducha Gór dotyczący roku 2022. W spotkaniu wzięło udział 18 osób, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Rady LGD, Zarządu oraz gmin partnerskich.

Przedstawiono uczestnikom postęp wdrażania, realizacji i płatności w LGD. Podsumowano działania i zadania LGD w całym poprzednim roku w odniesieniu do poddziałania 19.2 (wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 (LSR) tj. udzielonych dotacji), 19.3 (projekty współpracy) i 19.4 (koszty bieżące i aktywizacja). Przedstawiono również działania LGD wykraczające poza wdrażanie LSR np. Program Działaj Loklanie, Aktywni+ czy Janowicka kapsuła czasu.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. W warsztacie biorą udział członkowie Rady, Zarządu, wnioskodawcy, członkowie LGD, przedstawiciele innych LGD oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślaskiego. 

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 17.02.2023r. 
Zmodyfikowano: