II warsztat strategiczny do nowej LSR na lata 2023-2027

W dniu 23.02.2023 r. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór w ramach konsultacji do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zorganizowała II warsztat Strategiczny.

Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, poprowadził je Pan Bohdan Kamiński. Warsztat kontynuowany był w ramach planowanych do realizacji zadań i inicjatyw, które w toku konsutacji społecznych były zgłaszane przez uczestników. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w II warsztacie strategicznym.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  24.02.2023 r.
Zmodyfikowano: