Spotkanie Zespołu Sterującego dot. LSR 2023-2027 - 06.03.2023 r.

W dniu 06.03.2023 r. w Kowarach, w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Sterującego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Na spotkaniu dyskutowano nad celami i przedsięwzięciami, na które będzie można pozyskać środki za pośrednictwem LGD w przyszłej perspektywie finansowej.

Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie i poświęcony czas. Informujemy, że kolejne spotkanie Zespołu Sterującego odbędzie się w biurze LGD Kowarach w dniu 30.03.2023 r. o godzinie 9.00.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  08.03.2023 
Zmodyfikowano: