RUSZYŁ KONKURS Działaj LOKALNIE 2023

Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach programu „Działaj Lokalnie 2023”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

na terenie gmin: Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba

 

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego.

Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 35.000 PLN 

Wnioski można składać tylko w generatorze od 25 maja 2023 r. do 25 czerwca 2023 r. na stronie https://generatorspoleczny.pl (UWAGA NOWY GENERATOR)

INFORMACJE I KONSULTACJE przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu lub innych komunikatorów ustalonych indywidualnie z wnioskodawcą  w godz. 8-16.00.

KONTAKT:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, ul. 1 Maja 9 lok.2, 58-540 Kowary

Dorota Goetz – koordynator konkursu ODL

Marta Weinke – pracownik ds. rozliczeń ODL

telefon : 75 644 21 65, e-mail: sekretariat@duchgor.org 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

Zasady programu DL 2023

 

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  25.05.2023
Zmodyfikowano: