Uroczyste wręczenie stypendiów

W dniu 20.12.2017 r. podczas Walnego Zebrania Członków LGD Partnerstwo Ducha Gór wręczono uroczyście Stypendia przyznane Studentom z naszego obszaru w ramach Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory na rok akademicki 2017/2018. W imieniu dwóch stypendystów - Antoniego Rzepczyńskiego oraz Kamili Nykiel - w uroczystości wzięli udział ich rodzice, ponieważ są to studenci , którzy studjują poza obszarem LGD.