04.12.18 spotkanie UMWD z LGD

w sprawie aktualnego wdrażania LSR, zmiany przepisów oraz dodatkowych środków dla LGD na wdrażanie LSR, które zrealizowały zakładany budżet w okresie 2016-2018.

W dniu 04.12.2018 w godz. 10-14.00 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkwoskiego z przedstawicielami lokalnych grup działania z Dolnego Śląska.