Relacja z grup roboczych dot. grantów

W dniach 16 i 23.11.2018 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyły się dwa spotkania w ramach grup roboczych dotyczących grantów.

W ramach grup roboczych omówiono zmiany w procedurze naboru i oceny grantów, kryteriów lokalnych. Przedyskutowano również konkretne pomysły na projekty, koszty kwalifikowane, omówiono wniosek o dofinansowanie.

Dokonano pomnownie konsultacji procedur oraz lokalnych kryteriów dot. grantów.